Podczas konferencji zachęcamy do używania
podręcznika konferencyjnego.

W podręczniku konferencyjnym, który liczy około 50 stron
znajdują się konspekty wykładów, miejsca na notatki
oraz materiały uzupełniające.


Podręcznik posiada:

Imprimatur

Za wiedzą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
z dnia 18.10.2013/Nr 3571/D/2013
Ks.dr Janusz Bodzon, Kanclerz Kurii
Tadeusz Pikus, Wikariusz Generalny, Biskup Pomocniczy Warszawski